Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009

Kinh hoàng gà chết từ Trung Quốc đưa sang Việt Nam

Sáng sớm thức dậy, phi xe đi......

sáng sớm

Gõ cửa từng nhà....

gõ cửa

Có gà chết bán không??

Bán gà chết

mang về tập kết ở sân nhà

Gà tập kết

Chất vào đấy....

tk

Gà gật ngủ ngủ bên cạnh những con đã chết

gà ngủ gật

Rồi về vặt lông Tập thể

làm ga
Có mấy người làm cho nhanh
kinh quá
Xong rồi vát ra một góc nhuộm màu
nhuộm
Nhớ tẩm ướp trước khi tẩm màu, chim gà vịt làm tát
nhuộm gà
Nướng,,xong ồi quảng ra đất

thành phẩm gà
Tranh thủ thì làm những con khác bên cạnh đống gà thành phẩm
gà quay thành phẩm
Ngon không Viêt Nam ơi....măm măm nào CryCryCryCryCryCryCryCryCryCryCryCryCryCry

gà thành phẩm cho người Việt Nam ăn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét